Foto Jachymiak

O NAS

Na rynku fotograficznym istniejemy od roku 1989. Od pocz?tku oferujemy naszym klientom pe?en zakres us?ug fotograficznych. W celu uzyskania wysokiej jako?ci us?ug jako jedyni w roku 1991 zacz?li?my realizowa? zlecenia na maszynie fotograficznej..

Obecnie posiadamy park maszynowy wysokiej klasy w Busku i naszej fili w Pi?czowie.
Zdj?cia wykonywane s? technik? cyfrow? i na profesjonalnych materia?ach. Naszym niepodwa?alnym atutem jest fachowo?? personelu.


Od 2002 roku dysponujemy najnowsz? technologi? fotograficzn?, opart? ca?kowicie na systemie cyfrowej obróbki obrazu, wskutek czego zdj?cia nie trac? na jako?ci na ?adnym etapie ich przygotowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.
Zak?ad czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 08.00 - 17.00
w soboty 09.00 - 14.00
 
© Wszelkie prawa zastrzezone - 2012 Foto Jachymiak